Over ons

De website Bouwen aan Beter legt verslag van ons initiatief: het ontwikkelen van een nieuw platform voor onafhankelijke berichtgeving met behoud van privacy. De komende tijd verschijnen op deze blog met enige regelmaat nieuwe berichten over de achtergronden en plannen voor dit nieuwe platform.

Bouwen aan Beter

Op Bouwen aan Beter verschijnt berichtgeving over twee categorieën.

1) Allereerst starten we met een analyse van het media-landschap vanuit ons oogpunt als geïnteresseerde, geïnformeerde en analytische nieuwsconsument. We werken niet in de media en kunnen als outsider kritisch zijn over de gecreëerde realiteit. We zien diverse onvolkomenheden waardoor wij de noodzaak ervaren nu zelf met een volledig onafhankelijk alternatief te komen waarbij ook de privacy wordt geborgd.

2) Als we weten hoe media niet moet, weten we ook hoe het wel moet! We beschrijven op Bouwen aan Beter ons plan voor het bewust realiseren van een betere toekomst. En die betere toekomst start met betere informatievoorzieningen. Namelijk:

  • Een onafhankelijk platform,
  • Decentraal vormgegeven, zonder centrale aansturing,
  • Steunen van goede onderzoekers en schrijvers,
  • Met optimale privacyborging voor alle betrokkenen.

We ontwikkelen dus een landelijk platform voor kleinere onderzoekers en bloggers met een interessante visie op diverse onderwerpen, zodat zij gemakkelijk met geïnteresseerde lezers en met elkaar in contact kunnen komen.

Het doel van deze blog is het delen van informatie over het Bouwen aan Beter, zodat wij samen met bewuste lezers, kleine onderzoekers, bloggers en andere geïnteresseerden  een nieuw platform kunnen realiseren.

Wie zijn wij

Wij zijn Alexander Belgraver en Silvia Belgraver, broer en zus met een gemeenschappelijke interesse op het gebied van gezondheid en bewustwording.

Alexander is opgeleid als software engineer. In het verleden onder andere actief als hogeschool docent software ontwikkeling, nu werkzaam als change manager in een ziekenhuis. Alexander heeft de infrastructuur van o.a. de website GezondeMedia.nl ontwikkelt en verzorgt het technisch beheer en verdere innovatie.

Silvia werkt parttime als salarisadministrateur bij een landelijke gezondheidsinstelling en heeft daarnaast een eigen bedrijf als stralingsdeskundige. Zij heeft zich vanuit haar eigen ervaringen verdiept in de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling van smartphones, wifi en zendmasten. Zie ook de door haar ontwikkelde website StralingsBewust.info.

GezondeMedia.nl

Onlangs zijn wij gestart met de website GezondeMedia.nl. Deze website is voor mensen die geïnteresseerd zijn in een diversiteit aan zienswijzen op het gebied van gezondheid en spiritualiteit. Op dat gebied ligt uiteraard ook onze focus, we vinden eerlijke, onafhankelijke en diverse informatie over deze onderwerpen belangrijk voor de toekomst van onze samenleving. Voor meer informatie over de achtergronden van deze website verwijzen wij graag naar de Over Ons op GezondeMedia.nl.

Het nieuwe Platform

De website GezondeMedia.nl was onze eerste stap op weg naar het nieuwe platform. Omdat wij beiden een betaalde baan hebben en geen subsidies ontvangen van overheden, inlichtingendiensten, lobbyisten, het grootbedrijf of “filantropische” miljardairs, werken we in onze vrije tijd aan de bouw van dit platform. Het nieuwe platform is daardoor niet vandaag of morgen af, maar zal stapsgewijs gebouwd gaan worden. Via de blog Bouwen aan Beter houden wij jullie op de hoogte van de plannen en ontwikkelingen.

 —  Bouwen aan Beter is onderdeel van Platform Bewuste Media  —