Privacybeleid

De website BouwenAanBeter.nl verwerkt persoonsgegevens zoals onderstaand weergegeven.

Contactgegevens
Bouwen aan Beter
Contact verloopt via het contactformulier

Webhosting
BouwenAanBeter.nl wordt groen en duurzaam gehost door Greenhost. Er worden door hostingprovider Greenhost gegevens verwerkt die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens. Greenhost is hierover de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Net als de meeste webservers slaat de Greenhost webserver standaard de volgende gegevens van je bezoek op in haar logboeken: je IP-adres, de browser die je gebruikte, het refererend adres, de pagina die je bezoekt, de datum en tijd van je bezoek.

De website maakt gebruik van TLS/SSL (voor een beveiligde internetverbinding) en verstrekt geen cookies. Er is geen tracking door overige derde partijen. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Zowel wij als de systeembeheerders van hosting provider Greenhost hebben toegang tot de opgeslagen data. We delen geen persoonsgegevens met overige derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Contactformulier
Je reactie via het contactformulier wordt per traditionele e-mail verstuurd naar de redactie, die werkt met een e-mailaccount gehost bij onze hostingprovider Greenhost. Je e-mailadres is verplicht, anders kunnen we geen reactie versturen. Zorg dat je geen onnodige privacygevoelige informatie invult in het formulier.

Nieuwsbrief
Bij inschrijving op de nieuwsbrief wordt het opgegeven e-mailadres opgeslagen, inclusief de datum en tijd van de aanmelding. Bij uitschrijving worden deze gegevens verwijderd. Uitschrijving kan met de knop onderaan de nieuwsbrief of via een verzoek middels het contactformulier. De nieuwsbrief wordt verzonden door onze eigen website en vindt plaats per traditionele e-mail. De nieuwsbrief bevat los van het e-mailadres geen persoonlijke gegevens, er worden geen profielen samengesteld. De e-mailadressen worden niet gedeeld met derden.

Donaties
Om onze werkzaamheden financieel te kunnen ondersteunen, hebben wij een donatiemogelijkheid via iDeal op onze website geplaatst. De betalingen vinden plaats via een derde partij, namelijk Mollie.be. Dit is een professionele dienstverlener voor betalingen. Mollie is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Van donaties ontvangen wij de volgende gegevens: betaaldatum, bedrag en naam. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij noodzakelijk vanuit wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. En je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat je een verzoek kunt indienen om de geregistreerde persoonsgegevens bij ons op te vragen. Je kunt een verzoek voor bovengenoemde zaken indienen via het contactformulier. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Disclaimer
Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop de gelinkte en geciteerde websites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacybeleid van de site die je bezoekt. Eventuele klachten kun je indienen via het contactformulier.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31 oktober 2018.