Slecht nieuws: Bouwen aan Beter en HoeZitHetNuEcht gaan stoppen

Terwijl VVD, CDA, ChristenUnie en D66 Nederland succesvol in een autoritaire politiestaat hebben veranderd, hebben we helaas een vervelende boodschap. We zullen onze nieuwsoverzichten moeten afbouwen en stoppen. In dit bericht beschrijven we waarom we hiervoor hebben gekozen en wat dit betekent voor jou als volger en/of donateur. We vertellen welke diensten blijven en we verwijzen naar goede alternatieven die wel succesvol zijn geworden.

Image by Violinka from Pixabay

Dankwoord

Allereerst willen we echter starten met een dankwoord. We willen hierbij graag iedereen die ons steunde afgelopen jaren heel hartelijk bedanken. We hebben daardoor bijna 10 jaar lang een mooie nieuws-service kunnen bieden aan geïnteresseerde en nieuwsgierige Nederlanders op zoek naar echte informatie en waarheden.

Als samenleving zijn we helaas in een informatie-oorlog beland. De meerderheid van de westerse wereld krijgt uitsluitend nog door de overheid goedgekeurde verhalen voorgeschoteld, en alternatieven voor de gecontroleerde media zijn grotendeels onbekend. Onze missie was het onder de aandacht brengen van alternatieve visies en nieuwsbronnen zodat iedereen een breder en beter zicht op de realiteit krijgt. En mede door jou is het afgelopen jaren mogelijk geweest om veel mensen te leiden naar betere en betrouwbaardere informatie.

Korte terugblik

De afgelopen jaren hebben we gezien dat de overheid (EU) op alle mogelijke manieren de online vrijheid van burgers ernstig heeft ingeperkt en het kleine ondernemers steeds moeilijker maakt om alternatieve informatie te verspreiden. De copyrightwetgeving, bijvoorbeeld, is vooral een methode tot grootschalige censuur geworden.

In januari 2019 werden ook wij ruw wakker geschud door persbureau ANP, die met een volslagen onterechte schadeclaim aan kwam zetten en ons stevig onder druk zette, waardoor we genoodzaakt waren om een advocaat met kennis van internet-recht in te schakelen. We kwamen er achter dat er sprake is van een totale afwezigheid van rechtvaardigheid, fatsoen en eerlijkheid in de journalistieke branche. Dit heeft ons veel geld gekost, maar was ook een wijze les, we moesten het anders gaan aanpakken.

Wij zijn toen direct gaan zoeken naar nieuwe mogelijkheden om toch een alternatief nieuwsoverzicht aan te kunnen blijven bieden. We vonden nieuwe veelbelovende wegen via decentrale sociale media, waar we uitgebreid over hebben geschreven op onze website. In mei 2019 hebben we het boekje Eerlijk nieuws, zonder censuur gepubliceerd om deze nieuwe mogelijkheden breed onder de aandacht te brengen.

Vervolgens hebben we in augustus 2019 de eerste versie van de kant en klare HoeZitHetNuEcht RSS feed Reader beschikbaar gesteld en in oktober 2019 hebben we het drukbezochte HoeZitHetNuEcht-nieuwsoverzicht op onze website na 8 jaar stopgezet, aangezien wij het persoonlijke risico op schadeclaims als twee gewone burgers, zonder significante juridische en financiële ondersteuning, niet langer konden dragen. We hadden de hoop dat onze bezoekers de nieuwe nieuwsroutes zouden gaan benutten.

Helaas bleek de interesse bij onze lezers en bij de alternatieve nieuwswebsites voor onze nieuwe alternatieven minimaal. We zijn ondertussen bijna anderhalf jaar verder en we moeten helaas vaststellen dat deze initiatieven geen succes zijn geworden. Onze verbazing daarover blijft groot, want er zit nog steeds veel potentie in decentrale sociale media. En hoe graag we ook willen blijven doorwerken aan ons initiatief, er is gewoon niet genoeg interesse om de aanzienlijke benodigde inzet te leveren voor het actief houden van onze nieuwsdiensten. Laat staan voor het doorontwikkelen aan de initiatieven. We hebben het lang uitgesteld, hard ontwikkeld, hopende op betere tijden, maar we moeten nu helaas erkennen dat we toch echt moet stoppen.

Door een samenloop van afwezigheid van interesse bij gebruikers, afwezigheid van aandacht voor onze initiatieven in alternatieve nieuwskringen, groeiende druk door slopende regelgeving zoals de censurerende EU copyright directive, de aanstaande EU Digital Services Act, de vele Orwellogren activiteiten, Covid-1984, de Nederlandse dictatuur, de AVG en nu zelfs oorlogsvoering tegen ons door het Nederlandse leger. Ja, ook HoeZitHetNuEcht wordt (volgens de media) door het leger onderzocht en gezien als een bedreiging voor de Nederlandse staat.

Nederland moet natuurlijk ook meedoen in de War on Domestic Terror, en voorop lopen daarin. Lees daar eens over op NRC, de oorlog van het establishment tegen de bevolking. Nederlanders die zich niet vertegenwoordigd zien door het monogene partijkartel, de eenheidsworst van de VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA, SP, GL en D66 establishmentpartijen, worden nu dus bestempeld als terrorist. En de War on Domestic Terror gaat met dat deel van de Nederlandse bevolking grondig afrekenen. Dat heeft uiteraard vergaande implicaties. Je begrijpt, het wordt onmogelijk om onze mooie, geheel legale diensten aan te blijven bieden.

Het uitzetten van de nieuws routines op 7 juni

Aan elk tijdperk komt een einde en na bijna 10 jaar ontwikkelen aan HoeZitHetNuEcht willen we natuurlijk niet per direct stoppen. Dat is onprettig voor iedereen. De nieuwe copyrightwet treedt in werking uiterlijk op 7 juni 2021. Met de nieuwe copyrightwet kan elk nieuws- en mediabedrijf (waaronder uiteraard OMT, NL, EU, VN/WHO, World Economic Forum, onze nieuwe “Big Tech”-overheden en nu dus ook ‘ons’ leger) iedere online ondernemer aanklagen. En dat geldt ook voor het ‘gebruik’ van individuele woorden, zelfs als die gebruikt worden door derden. Zelfs als de claims volledig berusten op onwaarheid en in strijd zijn met de wet, kan men claimen. En die claims zorgen per direct voor aanzienlijke problemen bij kleine ondernemers. Claims afhandelen is heel erg duur weten we inmiddels. En recente ervaring leert dat men lelijke en zelfs volstrekt illegale claims zeker niet zal nalaten, alles lijkt tegenwoordig immers toegestaan.

Op 7 juni, bij de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving, zetten we daarom de nieuws routines uit.

Dit betekent dat:

 • De dagelijkse en wekelijkse e-mail nieuwsbrief stopt,
 • De ActivityPub-koppeling stopt,
 • De evenementen-agenda stopt,
 • De platformbewustemedia en fediversum websites stoppen (update: zijn nu offline),
 • Deze blog stopt.

Maar ook:

Wat betekent dit voor donateurs?

 • We zullen je vaste/herhalende donatie aan ons per 1 maart 2021 stopzetten. Dat kunnen we uiteraard alleen doen als je je herhalende donatie bij ons hebt ingesteld.
 • Als je zelf via je eigen internetbankieren een herhalende donatie hebt ingesteld, dien je die zelf uit te zetten.
 • Tot 7 juni kan iedereen nog gewoon alle nieuwsdiensten blijven gebruiken.
 • Mocht je vragen hebben over je donatie, dan kun je die uiteraard stellen via het contactformulier.

Er zijn goede, nieuwe alternatieven die wel succesvol groeien

Er resteren gelukkig nog een heel aantal nieuwe initiatieven en alternatieven die zichzelf kennelijk wel kunnen verdedigen tegen het dreigende geweld:

 • TV-omroep Ongehoord Nederland heeft 50.000 leden gehaald en gaat het publieke bestel in: word lid!
 • Tijdschrift/Weekblad: Gezond Verstand, schrijf je nu in en maak het een succes.
 • De Andere Krant, met oplages die gaan richting een miljoen stuks, steun ook hen.
 • Café Weltschmerz, een burger-journalistiek platform. Steun hen!
 • Het nieuwsoverzicht van AltNws en alternatiefnieuws.org zo lang die nog door kunnen, mogen en de inherente risico’s accepteren.
 • Alternatieve media die verspreiden via Telegram, Brighteon.social, Mastodon en Gab.
 • Schrijf je in op nieuwsbrieven per e-mail van een ieder die je wilt volgen. Directe communicatie met auteurs maakt het verschil in tijden van totalitaire censuur en onrechtvaardigheid.

Decentrale sociale media blijft een goed initiatief. En naar aanleiding van de vele censuuracties door Apple, Microsoft, Facebook, Google, YouTube, PayPal, Stripe, etc., is er een stroom van gebruikers op gang gekomen op zoek naar alternatieven. Volg die! Een heel aantal internationale onderzoekers en schrijvers vinden ook hun weg naar Gab.com. Veel internationale content is nu dus beschikbaar geworden op ActivityPub-netwerken zoals Gab.com, Brighteon.social en Mastodon. Hoewel onze ActivityPub-brugfunctie naar Mastodon en Gab stopt, biedt dit platform uitstekende kansen voor je onafhankelijke en decentrale nieuwsvergaring. Weet daarbij echter wel dat diverse grotere Mastodon-sites de uitwisseling met Gab.com blokkeren.

Vervolg van de HoeZitHetNuEcht Reader

Aangezien de Reader bijna volledig los van de online HoeZitHetNuEcht-services draait, stopt die niet zomaar met functioneren. De nieuwsberichten worden in de Reader rechtstreeks (decentraal) van de vele bronnen ingelezen, en de software draait (decentraal) op jouw eigen computer. Dit staat los van HoeZitHetNuEcht.

We adviseren je om de meest recente versie van de Reader, versie 0.5.2, te downloaden en te gaan gebruiken. Aangezien evenementen inmiddels zo goed als onmogelijk zijn gemaakt door de overheid, gaan wij binnenkort stoppen met de evenementen-agenda. Zodra er geen evenementen meer worden gesignaleerd, ontstaat er een foutmelding in eerdere versies van de Reader.

Onderaan de Homepage van de Reader kun je zien welke versie je momenteel in gebruik hebt. Bij het installeren van versie 0.5.2 blijven de nieuwsberichten die nu al in je Reader staan, gewoon bewaard (je bent dus niet je historie kwijt).

Er zijn daarnaast uiteraard ook diverse andere RSS-readers beschikbaar als alternatief, voor hen die dat willen. We gaven daarvoor elders al tips.

De weg voorwaarts

In afwezigheid van een menswaardige rechtstaat in Nederland, kunnen we onszelf niet verdedigen op basis van het recht. We hebben ook geen leger advocaten ter beschikking om in deze kromstaat ons te verdedigen tegen de malversaties van de overheid, journalistiek en de grote media. En met hoofdelijke aansprakelijkheid en afwezigheid van voldoende inkomsten, stopt ons avontuur helaas hier.

De enige acceptabele route voorwaarts voor de nieuwsvoorziening in Nederland, is een los, vrij, onafhankelijk, decentraal en open nieuwssysteem te introduceren. Dit zal noodzakelijkerwijs moeten groeien parallel aan de establishment media en de vele officiële informatiekanalen van de overheden (NL, EU, VN, World Economic Forum, Big Tech) die allen goed gefinancierd worden met jouw (belasting)geld, gunstige wetgeving en uitgebreide overheidssubsidies. En Nederland is geen functionerende democratie meer, we hebben als volk geen zeggenschap meer over de inzet van belasting of over de wet en de rechtstaat.

Gelukkig keert het tij, langzaam maar zeer zeker. En we zijn als samenleving niet meer afhankelijk van ons initiatief voor een zinnig nieuwsoverzicht. Ondanks de explosief groeiende verharding van de samenleving en zelfs het vestigen van de dictatuur in Nederland, zijn er begin 2021 meer kansen en opties dan afgelopen jaren. En zelfs zeer succesvolle nieuwe opties. Er zijn goede, groeiende alternatieven voor eerlijker nieuws, dus schrijf je daar nu op in en maak hen groot. Het is niet gemakkelijk, ze hebben jouw steun echt hard nodig! Zonder actieve steun kunnen ook die initiatieven geen succes worden.

Tot slot willen we graag onze donateurs nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun liefdevolle betrokkenheid. We zien iedereen graag terug bij de genoemde alternatieven. Meer informatie over de Reader en het boeken-overzicht volgt. Houd daarvoor HoeZitHetNuEcht.nl en BouwenAanBeter.nl periodiek in de gaten.