Overal precies hetzelfde nieuwsbericht

We hebben gezien dat met slechts 3 TV-bedrijven, 2 dagbladbedrijven en 1 persbureau het zeer logisch en verklaarbaar is dat je precies hetzelfde nieuwsbericht ziet in diverse media en publicaties van diverse bedrijven en leveranciers. De keuze en diversiteit is beperkt.

Hoe beperkend en dwingend dat is wordt nu duidelijk.

Sinclair’s Script

Als eerste Sinclair’s Script. Het Amerikaanse TV landschap werkt anders dan het Nederlandse. TV-zenders in Amerika werken als een soort franchise-constructie met filialen. Je kan als franchise-nemer dan een lokale zender starten als filiaal van één van de zes bedrijven die materiaal produceren: GE, Newscorp, Disney, CBS, Viacom en TimeWarner. TV-franchisenemers nemen dan van bijvoorbeeld merken als ABC of FOX materiaal af wat ze uitzenden naast eigen producties zoals nieuwsgeving. En veel van die kleinere lokale zenders, zoals dat werkt, zijn allemaal weer overgenomen door diverse grootbedrijven.

Eén zo’n TV-zender grootbedrijf is Sinclair Broadcast Corp. Sinclair heeft als bedrijf zo’n 190 lokaal opererende zenders. Het management van Sinclair zag veel partijdige onzin in het nieuws herhaald worden en besloot met hun TV-zenders daarop actie te nemen.

Sinclair stelde een tekst op die het gevaar aan de kaak stelde van het door de grote media bewust verspreiden van Fake News en ‘objectieve’ berichtgeving vanuit persoonlijke vooringenomenheid. Inhoudelijk een goede overweging, en de tekst is zelfs nog redelijk correct ook. De uitvoering echter… behoorlijk pijnlijk. Bekijk de video.

De spin sloeg snel toe

Een TV-bedrijf dat Trump lijkt te steunen in zijn strijd tegen hysterische nieuwsgeving? En dan ook nog op zo’n publiekelijke manier? Dat kan niet goed gaan! Dat was uiteraard kolen op het vuur van de hysterie. De geuite verwijten van ‘scripted news’, kijker misleiding en nieuws-in-opdracht keerde zich als boemerang linea recta terug op Sinclair’s management zelf. En niet onterecht.

Het probleem hierbij is alleen dat Sinclair wel een terecht punt had. Wat voor de kijker als objectieve en onafhankelijke berichtgeving moet overkomen is vooraf opgesteld en breed gedeeld materiaal. Het nieuws wordt op al deze zenders opgelezen in opdracht van commerciële sponsors en politieke spelers.

Net als in Nederland zie je dus precies hetzelfde nieuws, met precies dezelfde bewoording, voorgelezen op diverse ogenschijnlijk onafhankelijke zenders. Een aantal voorbeelden hiervan zijn te zien in bijzondere montages op YouTube:

Het is pijnlijk duidelijk dat al die zenders en al die nieuwslezers dezelfde tekst toegestuurd krijgen en aanbieden aan de kijker alsof het eigen en op maat gemaakte producties zijn. Dat is uiteraard misleiding en gezien de schaalgrootte is dat zeer zorgwekkend.

Gecoördineerde politieke misleiding

Met de verkiezingen van 2016 werd pijnlijk duidelijk dat nagenoeg de gehele media partij had gekozen voor Hillary Clinton en tegen Donald Trump. En niet alleen in de VS, ook hier in Nederland. De berichtgeving was (en is) één dimensionaal. Het staat iedereen vrij een voorkeur te hebben, als je echter geacht wordt objectief nieuws te brengen is dit type vooringenomenheid uiteraard wat lastig.

Dat politieke berichtgeving in hun voorkeur ver gaat, zie je in deze compilatie. Het bekende script ging weer draaien: “There is now a new top tier! Rick Perry, Mitt Romney and Michele Bachmann.” Het probleem was dat er vier kandidaten waren, waarvan één ongewenst: Ron Paul. Ron Paul wil bijvoorbeeld een audit van de Federal Reserve. Hij wil de vreemde activiteiten van de private Amerikaanse centrale bank laten controleren. En kritiek op centrale bankiers, dat mag natuurlijk niet! Dus ontstaat spontaan een media-brede hetze tegen Ron Paul.

Neem de uitslag van een Gallup poll voor de verkiezingen. Mitt Romney bovenaan, gevolgd door Rick Perry, Ron Paul en Michele Bachmann. Wat wordt gezegd? “Rick Perry running second to Mitt Romney, knocking down Iowa favorite Michele Bachmann to fourth.” En meer niet. De naam van Ron Paul werd handig niet gebruikt. Kan een keer gebeuren, behalve dat je kan zien dat dit systematisch gebeurde. Dan is er uiteraard sprake van het bewust manipuleren van je publiek met vooringenomen berichtgeving.

Conclusie

Nieuwsgeving wordt misbruikt om met voorgekookt, politiek beladen voorlees-scripts grootschalig en systematisch kiezers te misleiden. Voor het misleiden van het volk heb je duidelijk geen Russische inmenging nodig, dat kan de media prima zelf. En dat is uiteraard een concreet probleem. En dat concrete probleem blijft niet beperkt tot de VS. Dat gebeurt ook in Nederland aan de lopende band. En zoals we zullen zien, veelal ook met precies dezelfde berichtgeving en verwoording.

Op naar onafhankelijke media!

We zijn onlangs gestart op gezondemedia.nl met een verzamelplaats voor onafhankelijke berichtgeving. We starten met het samenbrengen van onderzoekers en schrijvers over gezondheid en spiritualiteit omdat dit – volgens ons – twee belangrijke onderwerpen zijn waar nu onafhankelijke berichtgeving benodigd is. Wij willen dit later uitbreiden met interessante visies over andere onderwerpen, zoals milieu, samenleving, economie, politiek, etc.

De blog Bouwen aan Beter documenteert de plannen en achtergronden daarvan, terwijl we ontwikkelen aan een onafhankelijk en decentraal platform om het vrije woord in Nederland een kans te geven: Platform Bewuste Media. Binnenkort volgt meer informatie over de achtergronden en plannen voor dit nieuwe platform.