Echte alternatieven voor de gecentraliseerde sociale media

Afgelopen maanden hebben we op Bouwen aan Beter gekeken naar het functioneren van journalistiek en de grote nieuwsmedia en vastgesteld dat dit beter kan. In een nieuwe serie berichtgeving kijken we naar internet als robuust middel voor uitwisseling van berichtgeving.

Afbeelding overgenomen van Freepik

We zagen in voorgaande berichtgeving dat internet op een heel slimme manier opgezet is. Door de decentrale aanpak van communicerende computers ontstond een netwerk dat bestand was tegen zelfs de grootst mogelijke aanval. Op basis van dit criterium kunnen we ook zelf kiezen uit het grote aanbod van software en diensten voor het delen van onafhankelijke nieuwsgeving.

Een blik op informatie-uitwisselingsdiensten

Als Facebook dan zo fout is, dan gaan we toch naar MeWe? Tegenwoordig is het ‘in’ om gebruik te gaan maken van Gab en MeWe als toekomstig vervangend voor Twitter en Facebook. Maar dat is helaas een ‘regen-in-de-drup’-activiteit.

Oplossingen voor het uitwisselen van informatie. Klik = zoom.

(De oplettende en goed geïnformeerde kijker mist Signal wellicht in bovenstaande overzicht. Signal werkt als gecentraliseerde oplossing. Je kan technisch gezien zelf een Signal-server starten, maar dat is ongewoon, slecht gedocumenteerd en zonder federation. Daarnaast voelt de achtergrond van Signal voor ons ongemakkelijk, net als de financiering daarvan door het militaire overheidsbedrijf. Maar iedereen mag dat uiteraard verder zelf besluiten. Terug naar het betoog.)

Je kan in bovenstaande afbeelding in één oogopslag zien dat Gab en MeWe ons de komende jaren niet gaan helpen met het vrij en ongecensureerd delen van onafhankelijk nieuws. Neem Gab. Gab is een Twitter-achtige dienst die geen censuur zegt te plegen. En wanneer je zoiets zegt komt er uiteraard direct een lelijk monster van ongekende proporties op je af. Gab werd offline gehaald door zowel GoDaddy, als door Microsoft, als door Paypal, als door Stripe, Joyent, etc. En, nooit voor enige rede vatbaar, er was weer niets dan negatieve berichtgeving en profilering voor Gab bij alle grote media.

Je ziet dat gecentraliseerde diensten tegen de decentrale natuur van internet ingaan en daardoor uiteindelijk kansloos zijn in onze context. Als je iets goeds probeert te doen en daarin lijkt te gaan slagen, is er een groot belangennetwerk dat in actie schiet om de status quo te beschermen en jouw inzet te saboteren. Zodra alternatieve, centrale oplossingen iets van schaal bereiken, wordt die nu gestopt. Bij gecentraliseerde oplossingen gaat dat eenvoudig.

Centrale oplossingen zijn dus geen passende oplossing die ons kunnen helpen in de nu aandienende winter van onafhankelijke informatie-uitwisseling en nieuwsdeling.

Decentrale sociale media

Gelukkig zie je in bovenstaande afbeelding dat er wel ook echte alternatieven zijn. Zo bestaat Jabber/XMPP als volledig gedecentraliseerd en open social media alternatief voor bijvoorbeeld Whatsapp. Daarnaast heb je OStatus, wat een naam is voor een aantal methodes – waaronder RSS/Atom – welke een gedecentraliseerd en open alternatief voor Twitter mogelijk maken. En ActivityPub is een nieuwe techniek die open en gedecentraliseerde Whatsapp-, Twitter- en Facebook-alternatieven mogelijk maakt.

Er zit geen bedrijf achter deze technieken die het gesloten houdt of het promoot voor winst en macht. Dat maakt deze technieken uiteraard (nog) relatief onbekend bij de meerderheid. En zonder de financiële kracht van de vele militaire aannemers én zonder het grote geld van dubieuze bankiers en subsidies van overheden gaat de ontwikkeling uiteraard minder vlot. De ‘spiegeltjes en kraaltjes’ zijn daardoor wellicht minder sexy, maar de gebruikte techniek van federatie is niet minder doeltreffend.

Met decentrale social media kan je als individu wellicht ergens geblokkeerd worden, maar je sluit dan net zo makkelijk weer op het netwerk aan via een andere route. Het volledig sluiten van decentrale social media als Jabber/XMPP-, OStatus- of ActivityPub-netwerken is zeer lastig, net zoals internet zelf nagenoeg niet te sluiten is. De overheid kan individuen altijd de mond snoeren, maar dan moet je wel heel wat teweeg brengen. En die robuustheid is uiteraard precies wat we zoeken!

Het nadeel is uiteraard wel dat je via Jabber/XMPP, OStatus en ActivityPub geen toegang krijgt tot Whatsapp, Twitter en Facebook. Whatsapp, Twitter en Facebook blijven immers walled gardens. Maar die beperking is voor ons doel uiteraard niet zo interessant. En ook Jabber/XMPP, OStatus en ActivityPub zijn onderhevig aan de alles omvattende spionage-industrie van de inlichtingendiensten, daar kan je op internet uiteindelijk nooit aan ontkomen. Dat is een gegeven realiteit.

Conclusie

We bestuderen deze materie niet om ongestoord illegale activiteiten te kunnen uitvoeren, criminelen weten de weg uiteraard prima zelf te vinden. We onderzoeken de materie om manieren te vinden om onafhankelijk nieuwsgeving te kunnen blijven uitwisselen in een klimaat waarin de vrijheid van meningsuiting steeds verder onder druk wordt gezet.

De oplossing voor ons groeiende probleem rondom vrije nieuwsgeving en -uitwisseling, is het gebruik van decentrale technologieën voor informatie-uitwisseling. Decentrale technologie (routers) maakte internet bestand tegen de atoombom. Decentrale technologie (federatie) maakt onafhankelijke nieuwsgeving en informatie-uitwisseling bestand tegen de censuur van het groot (media)bedrijf.

Op basis van de technologie van Jabber/XMPP, OStatus en ActivityPub kunnen we ongestoord en zonder directe tussenkomst van de EU, Ollongren, Google en Facebook vrij informatie uitwisselen. Maar deze technieken zijn bij velen nog onbekend én het heeft wel een learning curve die we nog zullen moeten nemen. Maar daar gaan we de komende berichten uiteraard wat aan doen!

In het volgende bericht kijken we verder naar decentrale sociale media en bekijken we wat die voor Platform Bewuste Media kunnen betekenen.

Belangrijk: Je hoeft niets van alle techniek te weten om nu al te kunnen genieten van de beste onafhankelijke berichtgeving rondom gezondheid en spiritualiteit. Eenvoudig toegankelijk voor iedereen die interesse heeft via: GezondeMedia.nl.