Overheden willen privacy in communicatie opheffen, weet wat er speelt

Overheden maken zich grote zorgen over weerstand en onvrede bij de bevolking. En die zorg is duidelijk niet zonder reden. De Verenigde Naties hebben zeer onaangename plannen voorbereid (Agenda 2030) die met grote zekerheid flinke bevolkingsopstanden zullen gaan creëren, ook hier in Nederland. Er gaat nu al bijna geen dag voorbij of er zijn groepen van burgers in het nieuws die protesteren tegen overheidsbeleid. Voor het behouden van onze democratie is het van groot belang dat we toegang blijven behouden tot onafhankelijk nieuws en privacy in onze persoonlijke communicatie.

Rechtenvrije afbeelding via Pixabay

Zoals we in dit bericht zullen zien, lijkt er een aantal jaar geleden in het wereldwijd samenwerkende netwerk van inlichtingendiensten een beleidsuitspraak gedaan te zijn, dat mensen geen privacy en geen digitaal briefgeheim meer mogen hebben. Wereldwijd wordt de privacy nu dus opgeschort en lopen er acties om de privacy van je persoonlijke communicatie structureel ongedaan te maken. Deze wereldwijde aanval op privé communicatie geldt ook voor de Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Engeland en uiteraard Nederland. Als je wilt blijven genieten van je mensenrechten op privacy en het briefgeheim, dan zul je vroeg of laat zelf wat moeten gaan ondernemen.

Draagvlak overheidsbeleid ontbreekt

Overheden zijn niet voor niets stappen aan het ondernemen tegen beveiligde communicatie. Men voorziet grote problemen bij het uitrollen van het zonder inspraak vastgestelde, globalistische hervormingsprogramma Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Het programma dat men wil opdringen aan de bevolking bevat onder andere de totale economische en sociale kaalslag die het “klimaatbeleid” de komende jaren tot gevolg zal hebben. Centraal onderdeel daarin is jou de toegang tot betrouwbare en betaalbare energie afnemen. En dat is nog slechts één onderdeel van één van de 17 grootschalige, globale hervormingsplannen in Agenda 2030.

Het draagvlak voor samenleving-slopend, globalistisch beleid vermindert ook in Nederland zienderogen. Burgergroepen staan inmiddels in de rij om in Den Haag op het Malieveld te kunnen protesteren tegen voorgenomen overheidsbeleid. Eerder zagen we al de demonstraties van leraren en zorgpersoneel en onlangs waren het de boeren en bouwvakkers die luid en duidelijk hun afkeuring lieten horen. Syp Wynia verwoordde het onlangs in een video van Café Weltschmerz heel treffend: “Het succes van het Malieveld, is het failliet van de polder“.

Video: Syp Wynia, Café Weltschmerz (8 min.)

De overheden maken zich dus terecht zorgen over de houdbaarheid van hun plannen en de opstand van de bevolking tegen het voorgenomen wereldwijde sloopbeleid. We staan nu dan ook op een keerpunt in de geschiedenis en de globalisten nemen voorbereidende maatregelen om opstanden te kunnen onderdrukken wanneer die komen. Jouw toegang tot onafhankelijk nieuws en privacy in je persoonlijke communicatie is dus juist nu van groot belang.

Het gevecht tegen veilige communicatie

De Europese overheden dwingen echter steeds vaker en steeds harder de openheid van communicatie af. Dit gebeurt zelfs als je gebruik maakt van diensten die je e-mail versleutelen zodat het niet meer door anderen te lezen is. Voorloper hierin is Frankrijk die een soort verbod wil op beveiligde communicatie. Frankrijk wil samen met Duitsland het “gevecht” aangaan tegen organisaties die beveiligde communicatie faciliteren. En Nederland blijft dan uiteraard niet achter, die wil immers altijd voorop lopen als het gaat over het wegnemen van moeizaam verkregen rechten.

Onlangs was in het nieuws dat Tutanota, een Duitse aanbieder van versleutelde e-mailberichten, inzicht moest geven in communicatie van haar gebruikers. De versleutelde berichten van Tutanota-gebruikers waren niet gemakkelijk af te tappen door de inlichtingendienst, dus werd het bedrijf voor de rechter gehaald. Dat resulteerde in het feit dat Tutanota nu verplicht een “achterdeur” moet gaan introduceren in hun beveiligde (versleutelde) communicatie, zodat de inlichtingendiensten onversleuteld de berichten kunnen lezen. Een treurige ontwikkeling. Daarnaast kan zo’n “achterdeur” uiteraard ook weer gehackt worden door andere partijen, waardoor potentieel de privacy van alle gebruikers in gevaar komt.

Inspraak is ongewenst

Ook in Nederland is minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) zich toegang aan het toe-eigenen tot jouw versleutelde privé communicatie en stuurt hij aan op een “achterdeur” in de software om die toegang te verkrijgen. En het is niet alleen deze CDA-er die de weg kwijt is. De VVD wil dit (namens de EU) uiteraard ook, net als de overige reguliere politieke partijen. Dit is mondiaal beleid en Nederland volgt als braafste jongetje van de klas altijd keurig.

Je herinnert je wellicht nog dat, ondanks een zeer duidelijk ‘referendum-Nee’, de Wiv-wetgeving (de sleepnetwet) vorig jaar gewoon ongewijzigd van kracht is geworden. De Wiv sleepnetwet betrof activiteiten die de Nederlandse inlichtingendiensten reeds ondernamen in samenwerking met de Engelse inlichtingendienst GCHQ. De Wiv sleepnetwet kwam bijna rechtstreeks uit de koker van de GCHQ en moest gewoon even gelegaliseerd worden door Kabinet Rutte. Dan is inspraak daarover uiteraard ongewenst. De mening van de bevolking werd dan ook keurig en volledig genegeerd, zoals dat tegenwoordig ‘de nieuwe normaal’ is geworden. Tot zover de Nederlandse democratie.

Met de introductie van de sleepnetwet hebben we dus geleerd dat als ministers nieuwe rechten zoeken rondom surveillance, dat de inlichtingendiensten zich die rechten allang volledig toegeëigend hebben (zie ook hier, hier en hier). De minister moet het uitsluitend nog met terugwerkende kracht legaliseren. In dit geval gaat het, naast de AIVD en de veiligheidsdienst NCTV, nu ook om toegang voor politie en justitie. Oftewel nagenoeg iedereen die geïnteresseerd is in je communicatie voor nagenoeg willekeurig welk doeleinde dan ook.

Eerst een kopie naar de inlichtingendiensten

Ook in de VS staan de internetdiensten uit Silicon Valley onder grote druk om alle communicatie, en dus ook alle beveiligde communicatie, inzichtelijk door te geven aan de gezamenlijk opererende inlichtingendiensten. In de VS betekent dit dat bedrijven als Microsoft, Google, Facebook, WhatsApp, Apple, etc. eerst een kopie van je berichten doorgeven aan de inlichtingendiensten, voordat ze het versleutelen voor daadwerkelijk beveiligde verzending.

Dit is in de recente juridische uitspraak tegen Tutanota nu nog net niet het geval. Maar zoals de wetgeving in de VS aantoont: dat is zeker onderweg als volgende stap ook voor ons. De inlichtingendiensten werken wereldwijd immers zeer intensief samen, en trekken het beleid hierover ook wereldwijd op één lijn. Nederland blijft daarin nooit ver achter. Hierover krijgen we als bevolking geen inspraak, dit betreft reeds besloten beleid, dat besluit is een gepasseerd station. Herinner je bijvoorbeeld ook de afschaffing van het raadgevend referendum door kabinet Rutte 3, inspraak is niet gewenst in Nederland.

De inlichtingendiensten bepalen zelf het beleid. Het inlichtingendienstencomplex is onder leiding van Allen Dulles in 1947 reeds los gekoppeld van overheden en voor zichzelf gestart. Ze werken zonder daadwerkelijk functionerend toezicht en met een nagenoeg oneindig (zwart) budget wat ze grotendeels zelf verzorgen/verdienen. Daarop mag je geen kritiek hebben, die wedstrijd overleef je dan namelijk niet. De plannen van de inlichtingendiensten worden daarom door Grapperhaus (CDA), en eerder Stef Blok (VVD), slechts nog gecommuniceerd naar de bevolking. Ter informatie en dus niet ter inspraak.

Dat het niet blijft bij rondneuzen in je privé communicatie alleen, maakte de Engelse inlichtingendiensten een paar jaar geleden pijnlijk duidelijk. Toen de GCHQ in iemands privé e-mail een illegale kopie van een nieuw Harry Potter boek dachten te zien namen de inlichtingendiensten contact op met de uitgever van Harry Potter om te acteren tegen de persoon met de kopie van het boek. De inlichtingendiensten blijken dus namens de grote uitgeverijen inbreuk te maken op privé e-mail. Stelselmatig privacy schenden voor… het grootbedrijf. Het geeft een indicatie hoe er met je communicatie wordt omgegaan door de inlichtingendiensten.

Zelf verantwoordelijkheid nemen voor je communicatie

Uit de recente, schandalige, juridische uitspraak rondom Tutanota blijkt dat als je privacy wilt, je in Europa niet meer kunt vertrouwen op derde partijen. De overheden hebben helaas ook dat voor je gesloopt. Dat terwijl privacy toch echt gewoon een mensenrecht is. Net zoals ook de beveiliging van communicatie door versleuteling een mensenrecht is in dit digitale tijdperk.

Als je gelooft in het nut en de noodzaak van privacy, privé communicatie en het briefgeheim, zul je zelf actie moeten gaan ondernemen. We kunnen door het wereldwijd opererende netwerk van inlichtingendiensten, en de overheden die dat beleid vervolgens moeten verkopen aan de bevolkingen, niet meer vertrouwen op derden, waar die ook vandaan komen en wie dat dan ook zijn. Zeker niet als die partijen zich bevinden in de EU of de VS, of verbonden zijn aan het militair industriële complex zoals TOR en Signal. Dit betekent dus dat je volledig en alleen zelf verantwoordelijk bent geworden voor het ‘end-to-end’ beveiligen van je communicatie; van jou als verzender helemaal tot aan de uiteindelijke persoon die je bericht ontvangt.

Voor het normaal (dus met briefgeheim) versturen van e-mail is het nu dus nodig dat je aan de gang gaat met de standaard hiervoor: PGP (Pretty Good Privacy). Dat is op zich gelukkig niet heel ingewikkeld, als wel wat onhandig. Privacy in e-mail is niet ingewikkeld en daar moeten we dus ook vanuit HoeZitHetNuEcht op gaan inspelen, met het geven van een goed voorbeeld. Om dit te stimuleren willen we de mailinglist functionaliteit gaan uitbreiden met PGP ondersteuning, zodat je de dagelijkse nieuwsbrief (indien gewenst) straks ook beveiligd naar je toe kunt laten sturen.

Als je het onafhankelijke nieuws in de gaten houdt, dan is het inmiddels vrij duidelijk geworden dat de verantwoordelijkheid voor privacy en briefgeheim nu volledig bij jou ligt. Met PGP zijn er prachtige mogelijkheden en we nodigen je uit hiernaar te kijken. We willen je graag ondersteunen in dit proces met meer uitleg en snelstarthandleidingen, zoals we die ook hebben gemaakt voor het gebruik van Mastodon en RSS feed readers. We vinden het van groot belang dat mensen zélf weer de verantwoordelijkheid nemen voor de privacy in hun privé communicatie. Wil je onze ondersteuning in dit proces, word dan ook donateur, zodat we tijd vrij kunnen maken om ook hier laagdrempelige uitleg en instructies voor te maken.