Berichtuitwisseling: centralisatie of decentralisatie

Afgelopen maanden hebben we op Bouwen aan Beter gekeken naar het functioneren van journalistiek en de grote nieuwsmedia en vastgesteld dat dit beter kan. In een nieuwe serie berichtgeving kijken we naar internet als robuust middel voor uitwisseling van berichtgeving.

Afbeelding overgenomen van Flaticon.com

We zagen in voorgaande berichtgeving dat met decentrale communicatie een netwerk ontstaat dat bestand is tegen de grootst mogelijke aanval. We kijken nu hoe decentralisatie werkt bij informatie-uitwisseling.

Lees verder