Nieuwjaarsbericht: Terugblik op 2019

De start van een nieuw jaar is een mooi moment om terug te blikken op het voorbije jaar en om, op basis van de verkregen inzichten, plannen te maken voor het aankomende jaar. Dit nieuwsbericht bestaat uit twee delen. In dit bericht blikken we terug op 2019 en in het volgende bericht maken we de huidige stand van zaken op en kijken we vooruit naar het nieuwe jaar.

Voor de wereld van onafhankelijk nieuws was 2019 een veelbewogen jaar, met grootschalige censuur, klokkenluiders, schandalen én uiteraard de ontwikkelingen rondom omroep Ongehoord Nederland. Maar ook voor Platform Bewuste Media, onze ‘nieuwsdienst’ voor onafhankelijk nieuws, was het een turbulent jaar. Een jaar dat in januari startte met een schadeclaim en in december eindigde met censuur. Maar 2019 was ook het jaar waarin we mooie resultaten hebben bereikt, doordat we onze eigen ActivityPub-koppeling werkend hebben gekregen en er diverse nieuwe mogelijkheden zijn gecreëerd om nieuws decentraal te distribueren en volgen.

Lees verder