Nieuwjaarsbericht: Stand van zaken en blik op de toekomst

In het ‘Nieuwjaarsbericht: Terugblik op 2019‘ hebben we in vogelvlucht gekeken naar de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Een jaar dat in januari startte met een schadeclaim en in december eindigde met censuur. Maar 2019 was ook het jaar waarin we mooie resultaten hebben bereikt, doordat we onze eigen ActivityPub-koppeling werkend hebben gekregen en er diverse nieuwe mogelijkheden zijn gecreëerd om nieuws decentraal te distribueren en volgen. In dit bericht maken we de huidige stand van zaken op en kijken we vooruit naar de mogelijkheden voor het nieuwe jaar.

Waar staat Platform Bewuste Media nu?

Sinds ons eerste bericht op Bouwen Aan Beter van augustus 2018, via de publicatie van het boekje Eerlijk nieuws zonder censuur in mei 2019, de aankondiging in juni 2019 dat HoeZitHetNuEcht gaat eindigen en de daadwerkelijke overstap in oktober 2019 zijn er zo’n 150 mensen vrijwillige donateur geworden. Die mensen willen we hierbij graag hartelijk bedanken voor hun support. Hun enthousiasme en inzet heeft het mogelijk gemaakt te realiseren wat we nu hebben. Waaronder, een kleine 300 gebruikers die actief nieuwsbronnen volgen via het decentrale sociale media-netwerk met behulp van de social media-dienst van HoeZitHetNuEcht.nl.

Eind 2019 maakten we de stand op en we signaleerden dat de groei gestagneerd is. De olievlek loopt niet verder uit en ons initiatief blijft verder grotendeels onbesproken. Het aantal mensen uit de doelgroep die zijn overgegaan tot actie, blijkt helaas klein. Ongeveer een kwart van het benodigde aantal om de aanpak van Platform Bewuste Media daadwerkelijk levensvatbaar te houden is gerealiseerd. Dat staat helaas niet in verhouding tot de verrichte inzet en is structureel te weinig om vergelijkbaar door te kunnen gaan in 2020. Met het beperkte aantal donateurs (onze daadwerkelijke klanten!) kunnen we wel het huidige nieuwsaanbod in stand houden, maar is het voor ons helaas niet mogelijk om structureel tijd te blijven besteden aan het doorontwikkelen aan de nieuwsvoorziening.

We concluderen op basis van de ervaringen uit 2019, dat de meeste mensen (nu nog) niet op alternatieven zitten te wachten of het nut en de noodzaak ervan (nog) niet voldoende ervaren. Mogelijk heeft men inhoudelijke bezwaren bij de gekozen aanpak, wellicht is het vooral een afwezigheid van inzicht. Het onderwerp is ook geen eenvoudige en fijne materie om mee bezig te zijn of om over na te denken. Tijd, geld en energie is uiteraard ook beperkt voor iedereen en de politiek en de grote en bekende media (dat is: de ‘progressieve’ globalisten) vertellen je uiteraard een heel ander verhaal.

De beperkte interesse in de nieuwe mogelijkheden is echter wel een realiteit waarop we ons moeten aanpassen voor het nieuwe jaar. Wat dit betekent voor de verdere realisatie van de Platform Bewuste Media-plannen voor de toekomst valt nog te bezien. De diensten werken technisch in basisbeginsel goed en de reeds gerealiseerde technieken hoeven uiteraard niet direct te veranderen, door te ontwikkelen of uitgezet te worden. Hierover volgt dus later meer.

Beschikbare decentrale mogelijkheden

Ondanks de censuur op de website Mastodon.nl (zie ons vorige bericht), biedt het decentrale ActivityPub-netwerk nog steeds uitstekende mogelijkheden en een groot potentieel voor onze toekomst. Maar nog niet iedereen is zich bewust van het feit dat ze hun communicatie / data toch echt in eigen beheer dienen te nemen. Dat is een kwestie van tijd en de ‘verloopstekker’ van HoeZitHetNuEcht kan die tijd overbruggen én de start van het nieuwe ActivityPub-netwerk steunen. Als je start is er in ieder geval voldoende interessant materiaal voor je beschikbaar.

Daarnaast biedt de HoeZitHetNuEcht Reader als kant-en-klaar ingerichte RSS-feed reader, nog een fantastisch potentieel als nieuw overzicht van onafhankelijk nieuws zonder dat we dit zelf (met direct gevaar voor claims) hoeven te publiceren op internet. En de mogelijkheden tot specialisatie van de software op onafhankelijk nieuws en brede beschikbaarheid (Windows, macOS én Linux) biedt uiteraard voor iedereen die wil toegang.

Daarnaast hebben we, zoals eerder gecommuniceerd, duidelijke plannen voor de dagelijkse nieuwsbrief. Het persoonlijk maken van de nieuwsbrief is voor ons een grote wens én daarbij uiteraard de noodzaak om PGP te gaan ondersteunen. Dat maakt van de nu nog plenaire nieuwsbrief een prachtige persoonlijke communicatie, van ons naar jou, die volledig op maat gemaakt kan worden. En dat alles, zonder lastige publicatie, zonder gemakkelijke centrale censuurmogelijkheid en zonder copyright-problematiek.

We hebben met het decentrale sociale media-kanaal, de feeds, de diverse nieuwsbrieven én de reader dus een geweldig platform paraat voor de toekomst. Maar ook een enorm bewerkelijk platform voor onderhoud en beheer; een platform wat functioneert maar zeker niet af is.

Hoe verder in 2020

We zien voor Platform Bewuste Media onderstaande ‘roadmap’ met mogelijke vervolgstappen voor de toekomst. Voor de realisatie daarvan hebben we echter wel jouw hulp nodig. [Onderstaande roadmap is wat technisch van aard. Onder de lijst volgt nog een overzicht van nieuwtjes én een slotwoord.]

 • Het samenstellen van gepersonaliseerde mailinglists, met daarin speciaal voor jou die nieuwsbronnen waarin jij geïnteresseerd bent.
 • Uitbreiden van de mailinglist-functionaliteit met PGP-encryptie voor hen die het willen; de noodzaak voor versleutelde e-mail wordt steeds urgenter.
 • Het documenteren met snelstart-handleidingen voor (bijna) iedereen, zodat we allen aan de gang kunnen met PGP-encryptie.
 • DKIM-ondersteuning implementeren als middel om spamdetectie beter te instrueren dat onze mailinglist geen spam is.
 • Afronden van het ombouwen van de hoezithetnuecht.nl website, het verwijderen van het nieuwsoverzicht – de nieuwsbronnen zijn nu wat rommelig weergegeven.
 • Het beter weren van cookies in de Reader, via sneaky wegen worden nu cookies gezet. Dit moet uiteraard gerepareerd worden.
 • Het uitbreiden van de Reader met functionaliteiten rondom het zelf kunnen toevoegen van feeds en actieve keuze te kunnen maken uit het HoeZitHetNuEcht-aanbod.
 • Een fatsoenlijke beheer-interface realiseren voor de interne ActivityPub social media-server die we hebben ontwikkeld, het beheer is nu heel erg bewerkelijk.
 • Het social media-server onderdeel verstuurt de berichten nog niet helemaal conform de standaard, waardoor berichten in uitzonderlijke situaties nog niet aankomen.
 • Het repareren van een fout in de RSS-feeds waardoor in sommige readers (zoals Feedbro) een (klein) deel van het nieuws niet wordt gezien en verdwijnt in het niets.
 • Het doorpakken op de thema-websites, om censuur te voorkomen door (maximaal) decentraliseren van het HoeZitHetnuEcht-aanbod.
 • Doorpakken op het verder vormgeven van de ‘supply chain’ voor interessante boeken en evenementen, afstemmen met uitgevers en organisatoren zodat ons overzicht geen toevalstreffers en ad hoc vermeldingen blijven.

Overige nieuwtjes

Er zijn weer nieuwe nieuwsbronnen om te volgen:

Wat cijfers:

 • HoeZitHetNuEcht gaat op voor het 200.000ste nieuwsbericht dat via HoeZitHetNuEcht is verwerkt. We zitten nu (begin januari 2020) op: 197.500.
 • Een honderdtal abonnees op onze dagelijkse nieuwsbrief en de HoeZitHetNuEcht Reader.
 • We hebben nu een kleine 300 volgers via de ActivityPub-bronnen op HoeZitHetNuEcht, waaronder een paar grootafnemers.
 • We hebben in 2019 in totaal ruim 300.000 ActivityPub-berichten verstuurd via HoeZitHetNuEcht!

Het vervolg ligt in jouw handen…

We hebben een geweldige basis ontwikkeld in 2019 om in 2020 op door te innoveren. Met bovenstaande roadmap hebben we duidelijk interessante en toekomstbestendige ideeën en mogelijkheden. Nu blijft voorlopig alleen nog de vraag-kant achter. Dus word je enthousiast van deze ideeën, word dan ook vrijwillige maandelijkse donateur, zodat we structureel door kunnen gaan met het verder ontwikkelen van deze mogelijkheden.

Het is de hoogste tijd om als mensheid zelf weer onze eigen kracht terug te nemen en bewust de wenselijke realiteit te gaan creëren. Met jouw hulp kunnen wij bouwen aan beter.

Tenslotte willen we onze lezers en donateurs een voorspoedig, gezond en geïnspireerd 2020 toe wensen. Dat dit jaar een doorbraak-jaar mag worden voor ons allen.

The secret of change is to focus all of your energy,
not on fighting the old, but on building the new.

-Dan Millman