De Geheimen van Silicon Valley

Afgelopen maanden hebben we gezien en beschreven dat er iets mis is met onze informatievoorzieningen. We zijn online afhankelijk geworden van grote dominante platformen. We hebben ontdekt dat Google, YouTube en Facebook steeds vaker voorschrijven wat we wel en niet te zien krijgen. Via Gedachtenvoer.nl kwam onderstaande afbeelding van de 100 grootste websites onder onze aandacht. De meest bezochte sites op internet zijn Google, YouTube en Facebook. Google heeft alleen op Google.com maandelijks al 60 miljard bezoeken en YouTube voegt daar nog 24 miljard aan toe.

Bron: Visual Capitalist, via Gedachtenvoer.nl

Daarnaast zien we dat overheden handig gebruik maken van de dominantie van deze bedrijven om censuur te realiseren en weerstand tegen globalistisch en ander extreem beleid onmogelijk te maken. Zo is men nu voornemens wetgeving te introduceren om elke publicatie op internet vooraf te laten keuren door geautomatiseerde censuurmachines. En die censuurmachines worden een monopolie-dienst van de grootste online-bedrijven.

Voor de levensvatbaarheid van onze democratie, voor het borgen van gebalanceerde meningsvorming en het daadwerkelijk hebben van inspraak in eigen toekomst, is het belangrijk dat we oriënteren op alternatieven voor de grote online bedrijven. Zonder democratie en inspraak resteert slechts autoritair, technocratisch beleid door hen die zichzelf boven ons hebben geplaatst, zonder mogelijkheid tot inspraak.

Lees verder