EU wil totale internetcontrole, decentrale media bieden een uitweg

We zagen eerder al dat de in maart aangenomen Europese copyright-wetgeving er straks voor gaat zorgen dat het gebruik van uploadfilters (censuurmachines) verplicht gaat worden en dat eigenaren van websites persoonlijk aansprakelijk worden voor alles wat er op hun website verschijnt. En alsof dat nog niet erg genoeg was, bleek onlangs uit een uitgelekt document dat de EU zelfs plannen aan het maken is om deze wetgeving uit te breiden tot alle digitale diensten over het hele internet. De EU wil totale controle op internet, waardoor de internetvrijheid ernstig wordt ingeperkt.

Om deze verplichting tot het toepassen van censuur te omzeilen, zijn er dus nieuwe wegen van nieuwsvoorziening noodzakelijk. Een uitweg uit deze Big Brother-situatie is om nieuwsberichten te gaan ‘communiceren’ in plaats van ‘publiceren’. Communiceren betreft namelijk een rechtstreekse uitwisseling van personen onderling, terwijl Publiceren gaat over iets openbaar maken aan het grote publiek (zichtbaar voor iedereen). En daar zit nu net het grote en cruciale verschil dat grote mogelijkheden biedt voor de toekomst. Inmiddels zijn er gelukkig ook al een aantal goede alternatieven beschikbaar, zoals een kant en klare RSS-feed reader. Tijd voor een update.

Van copyright-wetgeving naar totale internetcontrole

Auteur en journalist Glyn Moody schreef in juli een verontrustend artikel op TechDirt over een uitgelekt document van de Europese Commissie waaruit bleek dat er nog veel verder gaande EU-wetgeving onderweg is.

In de nieuwe Europese copyright-wetgeving die in maart is aangenomen, wordt onder andere het gebruik van uploadfilters (op basis van algoritmes) en het invoeren van een linktax verplicht gesteld. Alle EU-lidstaten moeten hier nationale wetgeving voor gaan maken. In het uitgelekte document staat dat deze wetgeving uitgebreid zou moeten worden naar alle andere digitale diensten over het hele internet, en in het bijzonder naar online platforms, zoals social media, zoekmachines, etc. Daarnaast zou de wetgeving rondom e-Commerce aangepast moeten worden, waardoor ook alle online bedrijven (en zelfs start-ups) verplicht worden om geld uit te geven aan uploadfilters en proactief mee te werken aan het verwijderen van ‘illegale’ informatie. En het gaat hierbij niet alleen om de copyrights.

Volgens het uitgelekte document wil de EU ook wetgeving gaan maken voor het verplicht proactief verwijderen van online haatzaaien en disinformatie. Dat is in beginsel een goed idee, maar het definiëren en interpreteren van wat daar precies onder valt is een lastige kwestie. Hierdoor komt de vrijheid van meningsuiting dus nog verder onder druk te staan en kan onafhankelijk nieuws, bewust of onbewust, ten onrechte worden verwijderd. De EU wil voor deze nieuwe verplichting gaan werken met op maat gemaakte regels en filters voor de diverse services. Oftewel alle informatie wordt nu internet-breed gecontroleerd door voor ons bedachte informatiefilters.

James Corbett sprak met Glyn Moody in een boeiend interview [van 18 minuten] over deze uitgelekte plannen en over de reeds aangenomen copyright-wetgeving die de EU-lidstaten moeten gaan implementeren:

Dit zijn zorgwekkende ontwikkelingen. De internetvrijheid staat hier ernstig onder druk. Als alle informatie voortaan vooraf automatisch verplicht gefilterd moet gaat worden door standaard algoritmen die voor ons zijn vastgesteld, dan verandert het internet in een propaganda-kanaal waarin alleen nog door de overheid en het grootbedrijf gewenste informatie te vinden valt. Het is dus belangrijk dat er alternatieve wegen van nieuwsvoorziening in gebruik worden genomen. Want alternatieven zijn er wel degelijk.

Communicatie in plaats van publicatie

We mogen van de EU en de juristen van de grote mediabedrijven geen materiaal van derden meer doorgeven of ‘cachen’, zonder daarbij ‘vrijwillig’ een reëel en aanzienlijk financieel risico te lopen. Daar zullen we dus rekening mee moeten houden bij het aanbieden van nieuwsoverzichten, aangezien we geen redactionele controle hebben over de automatisch verzamelde nieuwsberichten en video’s. De Europese wetgeving maakt het consumeren van onafhankelijk en alternatief nieuws niet gemakkelijk en dat is uiteraard ook precies zo bedoeld.

De grote mediabedrijven proberen krampachtig hun verdwijnende marktaandeel te verdedigen en grijpen nu dus naar aanvullende wetgeving, claims, boetes en rechtszaken om hun afnemende macht te beschermen. Maar ook de EU en de overheid hebben hier profijt van. Door middel van deze maatregelen kunnen zij actief de publieke discussie bepalen en controleren. Zo kan de EU kritiek op haar beleid gemakkelijk censureren door dit te bestempelen als haatzaaien. Het wordt bijvoorbeeld eenvoudig om nationalistische uitingen weg te zetten als uitingen van haat, waarna websites deze uitingen direct moeten verwijderen. De voornamelijk globalistisch en technocratisch ingestelde EU is hier zeer bij gebaat in een tijdperk waarin de bevolkingen juist in toenemende mate geconfronteerd worden met de nadelen van globalisme en ander EU-beleid.

Decentrale media bieden ons gelukkig wel een uitweg. De wetgeving geldt voor het publiceren van nieuws, waarbij een nieuwsbericht op een openbaar centraal platform publiekelijk (en zichtbaar) wordt gedeeld. De wetgever heeft uiteraard niets te maken met communicatie tussen personen onderling. De uitweg zit dus precies daar. Zo lang nieuwsberichten rechtstreeks van de schrijver naar de lezer gaan betreft het onderlinge communicatie. En daar willen we met toekomstige nieuwsverspreiding op inzetten.

Als workaround voor de copyright-wetgevingen (en alle juridische spelletjes daaromheen) zien we twee oplossingen: het gebruik van RSS-feed readers en decentrale sociale media-platforms, oftewel de Feeds en de Toots. Via deze routes publiceren we het alternatief nieuwsoverzicht niet zelf, maar faciliteren we een rechtstreekse communicatie tussen schrijver en lezer. Zonder inmenging van overheid en grootbedrijf. Om de Feeds en de Toots eenvoudig toegankelijk te maken, lopen er nu twee projecten. Onderstaand een update.

HoeZitHetNuEcht RSS-feed Reader beschikbaar

RSS-feeds zijn een prima oplossing voor rechtstreeks communicatie van de schrijver naar de lezer. Vanuit HoeZitHetNuEcht is ingezet op een op maat gemaakte RSS-feed reader. Een eerste versie is sinds begin augustus alvast beschikbaar voor donateurs. Dit betreft een basisversie met een overzicht van alle nieuwsberichten van de website HoeZitHetNuEcht.nl. Daarnaast is er een start gemaakt met het tonen van de nieuwste video’s, boeken en evenementen.

De Reader is te gebruiken op computers (en laptops) met Windows, macOS en Linux. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie. Uiteraard betreft dit nog een eerste basisversie. Naar de toekomst toe kan de Reader nog veel verder ontwikkeld worden. Op de wensenlijst staat bijvoorbeeld de mogelijkheid om berichten te kunnen markeren als ‘favoriet’, het toevoegen van eigen nieuwsfeeds, het zelf kiezen van bronnen uit het HoeZitHetNuEcht-aanbod en een handige zoekfunctie.

 

Het verder ontwikkelen van de Reader kost veel tijd en is alleen mogelijk als er voldoende donateurs zijn. Momenteel is dat nog een beperkt aantal mensen, vandaar dat de HoeZitHetNuEcht Reader momenteel alleen nog beschikbaar is voor donateurs. Ben je enthousiast over deze route en wil je meehelpen, word dan ook donateur. Als er voldoende donateurs zijn, dan kan de Reader gratis beschikbaar worden gesteld, zodat zoveel mogelijk mensen eenvoudig toegang hebben tot onafhankelijk nieuws.

Uiteraard kun je ook zelf aan de slag gaan met een eigen RSS-feed reader. Zie deze snelstart-handleidingen om zelf een persoonlijk nieuwsoverzicht samen te stellen op basis van RSS-feeds. Er zijn ook RSS-feed readers beschikbaar voor smartphones, tablets en iPads, zoals Flym News Reader. Daarnaast wordt overwogen om voor gebruikers van smartphones, tablets en iPads (en andere geïnteresseerden) de huidige HoeZitHetNuEcht nieuwsbrief om te bouwen tot een dagelijkse mail met een overzichtslijst van alle alternatief nieuwsberichten van de afgelopen 24 uur. Maar ook daarvoor is voldoende draagvlak nodig.

Nieuwsaanbod via Verloopstekker bijna gereed

De andere route om decentraal nieuws te communiceren (verspreiden) is via de nieuwe internetstandaard ActivityPub. Er zijn al diverse decentrale sociale media-platforms, zoals Mastodon, waar je alle decentraal verspreide berichten eenvoudig kunt volgen. Het decentrale nieuwsnetwerk is nu nog enigszins beperkt, maar er komen elke dag meer nieuwsbronnen bij. Om te zorgen dat er nog veel meer alternatief nieuws beschikbaar komt zijn we al geruime tijd bezig om de software voor een zogenaamde verloopstekker te ontwikkelen, waarmee we een groot aanbod aan onafhankelijk nieuws geautomatiseerd naar het decentrale nieuwsnetwerk kunnen brengen.

Verloopstekker naar ActivityPub

Eind juni is er al een eerste stap gezet, waardoor er al ruim 50 nieuwsbronnen decentraal te volgen zijn. Er wordt nu hard aan gewerkt om alle nieuwsbronnen van HoeZitHetNuEcht ook via de verloopstekker beschikbaar te maken op alle decentrale sociale media-netwerken. We hopen dit medio september gerealiseerd te hebben. Dat zou ook mooi aansluiten op het stoppen van het alternatief nieuwsoverzicht op de website van HoeZitHetNuEcht.

Een voordeel van decentrale sociale media is dat je zelf kunt bepalen van welke nieuwsbronnen je de nieuwsberichten op je tijdlijn in beeld krijgt. Een nadeel is dat je wel zelf aan de slag moet gaan om aan te geven welke bronnen je wilt volgen. Decentrale sociale media ondersteunen ook mobiele apps, zoals Fedilab en Tusky. Decentrale sociale media bieden werkelijk prachtige kansen voor de toekomst, waarover later meer.

Aangezien we geen cookies plaatsen, profielen samenstellen, persoonsgegevens exploiteren, advertenties plaatsen of subsidies ontvangen, zijn wij volledig afhankelijk van donateurs. Waardeer je onze initiatieven, steun ons dan via een eenmalige of vaste donatie, zodat wij verder kunnen gaan met het ontwikkelen, beheren en onderhouden van oplossingen om alternatief nieuws ongecensureerd te kunnen verspreiden. Je kunt in ons boekje ‘Eerlijk nieuws zonder censuur‘ meer lezen over de achtergronden van deze initiatieven.

Alvast bedankt voor het mede mogelijk maken van onafhankelijk nieuws zonder censuur!