Mogelijkheidsdenken en Platform Bewuste Media

We hebben het afgelopen weken gezien in de berichtgeving op deze website. De grootzakelijke media en technologie, zeker online/internet technologie, wordt heden ten dage gebruikt als controlesysteem om de publieke opinie structureel te beïnvloeden. Technologie en het gedachtegoed van wetenschappelijk materialisme wordt gebruikt om de samenleving te sturen richting een totalitaire, transhumane samenleving. Zeer onwenselijk.

Het antwoord hierop is mogelijkheidsdenken. En dat zijn we aan het doen met ons nieuwe initiatief Platform Bewuste Media.

Het antwoord is niet terugtrekken in een hutje op een berg

Het gebruik van technologie is op zichzelf niet noodzakelijkerwijs iets negatiefs. De reactie op alle onthutsende feiten rondom internet surveillance en het controlesysteem van Silicon Valley, is dan ook niet het afzweren van alle vormen van technologie en gaan leven in een hutje op een berg ergens ver weg van de samenleving.

In het zicht van een totalitaire controlestructuur wil je inzetten op alternatieven. Bewust van de feiten wil je technologie gebruiken op de juiste manier. Onze inzet is dan ook om de technologie van het controlesysteem om te buigen naar een positieve vorm.

Mogelijkheidsdenken

Marleen Stikker, een grondlegger van De Digitale Stad, was enige tijd geleden bij Zomergasten op televisie. Stikker vertelde precies waar het op staat. We citeren met enige redactie voor de leesbaarheid.

We zitten op een moment in de tijd dat we als gebruiker, als consument, mede schuldig zijn aan een heleboel effecten op deze planeet. Dat is niet leuk om allemaal te weten. Maar het is wel verstandig om je daarvan op de hoogte te stellen, omdat je daarmee misschien ook richting kan geven in je gedrag naar een andere wereld. Het is een willen weten om mee richting te kunnen geven. Om niet alleen als een pop, zoals in The Matrix, in een simulatie te leven van wat je werkelijkheid zou kunnen zijn.

Een veelgebruikte beeldspraak is die uit de film The Matrix. De rode pil versus de blauwe pil. De blauwe pil zijnde doorslapen in de zorgvuldig gecreëerde en gecontroleerde simulatie, de rode pil is de strijd aangaan tegen die simulatie, tegen het controlesysteem.

De derde weg, de witte pil

Marleen Stikker stelt wijselijk een derde weg voor, de weg die we bij Platform Bewuste Media kiezen. Dit is de weg van mogelijkheidsdenken. We laten Stikker weer aan het woord.

Die andere weg, die derde pil, zou voor mij zijn dat je niet perse alleen maar bestrijd wat het kwaad is dat je tegen komt, maar dat je ook werkt aan datgene wat je wenselijk vindt, wat je mogelijk acht. Het is een soort positiespel, als je alleen maar steeds de werkelijkheid neemt voor wat hij is, en daar op reageert, dan versterk je de werkelijkheid elke keer opnieuw.

Wat je kan zeggen is dat Nederland vol met werkelijkheidsmensen zit. En ik ontleen dat begrip aan Musil, die daar ooit prachtige dingen over heeft geschreven. Die zegt dat werkelijkheidsmensen blijven in de wereld zoals die is, en proberen zich daartoe te verhouden en kunnen daar heel creatief mee omgaan. Maar je hebt ook mogelijkheidsmensen, en die creëren de mogelijke wereld.

Je kan ook een mogelijke werkelijkheid nastreven, eentje die je mogelijk acht. […] Je kan aan iets gaan werken wat je je kan voorstellen en terwijl je aan het werk bent realiseer je het. Dus in die Matrix zou ik misschien die hele strijd laten voor wat die is, en gaan werken aan iets wat wel een wereld is waar je in wil leven.

Mogelijkheidsdenken als derde weg naast het blauwe slapen en het rode strijden. Mogelijkheidsdenken is werken aan je visie en je gewenste verbetering daadwerkelijk realiseren, gewoon als derde weg naast de slapende en strijdende realiteit. Niet boos worden of blijven, maar strategisch plannen en werken aan beter.

Hoe ziet mogelijkheidsdenken er uit voor ons?

Wij willen leven in een wereld waar hoogwaardige en onafhankelijke berichtgeving beschikbaar is voor analyse en beeldvorming. Er zijn gelukkig nog rationele denkers en bewuste onderzoekers te vinden die zich inzetten voor beter en diverser berichtgeving. Die moeten we als samenleving op een voetstuk zetten en stimuleren.

Wij willen een verzamelplaats bouwen die goede, alternatieve berichtgeving en berichtgevers bundelt en gezamenlijk als alternatief onder de aandacht brengt. Daarbij willen we berichtgevers steunen in hun activiteiten. Dit willen we doen zonder afhankelijkheid van grote partijen, zonder zelf een grote partij te worden én voorzien van maximale borging van ieders privacy.

Wij willen dit alternatief realiseren terwijl de Europese Unie en omliggende en afhankelijke partijen (zoals de Nederlandse overheid) zich druk inzetten om alle alternatieve geluiden te stillen en zelfs onmogelijk maakt met vergaande, Orwelliaanse wetgevingen. Het grootbedrijf, “filantropische” miljardairs, de politiek en de inlichtingendiensten werken dit soort activiteiten actief tegen. We dienen dit alles dus te realiseren zonder subsidies, zonder aandeelhouders, B.V.’s en dat hele spel, terwijl we ons netjes aan de wetgeving houden.

De Vier Principes

We zien goede mogelijkheden om – met jouw hulp – de vrije analyse, het vrije woord en zelfs tegenspraak weer een kans te geven. Om dit een succes te maken dient de oplossing te voldoen aan de volgende vier principes:

  • Onafhankelijke onderzoekers en schrijvers: Onafhankelijke schrijvers zijn ongebonden en zien daardoor minder noodzaak te conformeren aan een opgedrongen wereldbeeld.
  • Decentrale opbouw: Grote gecentraliseerde oplossingen spelen misbruik, censuur en verlies van privacy in de hand. Een decentrale oplossing is minder afhankelijk van individuele servers, schrijvers en software routines. Daardoor is het minder kwetsbaar voor activiteiten van negatieve partijen.
  • Privacyborging: Nieuwsdeling en het sociale media systeem hoeven je privacy niet te schaden. Met de misbruik van je data alomtegenwoordig, is het belangrijk om een systeem te bouwen dat je privacy juist wel borgt.
  • Voor jou, door jou: Onafhankelijkheid van het grootbedrijf, centrale bankiers, “filantropische” miljardairs, reclamebureaus en claimende aandeelhouders is belangrijk. Niets is echter gratis, deze oplossing kan alleen werken met jouw financiële betrokkenheid. Jij bent de klant, niet het product.

Conclusie

En: Dat kan! Een volledig onafhankelijk nieuwsplatform, welke voldoet aan de steeds verder beperkende wet en regelgeving, decentraal, met geborgde privacy, zonder centrale politieagent, zonder grootbedrijf, laagdrempelig voor alle betrokkenen, speciaal voor onafhankelijk alternatief nieuws en alternatieve media.

Een nieuwssysteem wat voldoet aan alle eisen en principes is inderdaad te realiseren. En nog relatief eenvoudig ook. Er is wel wat (oké, flink wat) werk voor nodig maar dat kunnen we gewoon gaan doen. We hebben een plan ontwikkeld, en dat plan beschrijven we in het volgende bericht.

We zijn ondertussen alvast gestart met de website voor wat we noemen Platform Bewuste Media. En een allereerste opstap naar onze visie is al te zien op GezondeMedia.nl. Volg onze blog op Bouwen aan Beter voor meer informatie over onze initiatieven.