Voorkom censuur, kies voor nieuwsdeling via het decentrale netwerk

Bericht voor alle alternatieve media

Bedankt voor jullie inzet voor het onder de aandacht brengen van wat er écht gaande is in de wereld. We hoeven jullie niet te vertellen wat er allemaal fout gaat in de reguliere media. We zien allemaal hoe nieuws wordt geframed en misbruikt, hoe de censuur oprukt en privacy wordt geschonden. Het wordt steeds lastiger om alternatieve berichtgeving onder de aandacht te brengen. Het kan ook anders.

Decentrale sociale media als oplossing

Vorig jaar is er een nieuwe internetstandaard geïntroduceerd: ActivityPub. Dit maakt het mogelijk om nieuws via het decentrale netwerk van samenwerkende internetservers geautomatiseerd te verspreiden naar volgers en lezers. Deze nieuwe techniek is een open standaard, waarvan niemand de eigenaar is. Via deze route sluit je alle tussenpersonen uit en kun je het nieuws rechtstreeks naar geïnteresseerde mensen brengen. Censurerende partijen worden zo buitenspel gezet.

Veel besproken alternatieven als Gab en MeWe zijn geen écht social media alternatief, ze werken op een centraliserende manier waardoor ze eenvoudig aan te vallen zijn. Het decentrale sociale media-netwerk maakt onafhankelijke en ongecensureerde nieuwsdeling mogelijk, en is veel minder gevoelig voor aanval en uitval dan centrale oplossingen. Het vormt een prachtige kans om als alternatieve media én als bewuste lezers een nieuwe weg in te slaan! Het biedt uiteindelijk de mogelijkheid Facebook, Twitter en Google achter ons te laten.

Mastodon als startpunt

Het ActivityPub-platform Mastodon is een makkelijk (en gratis) startpunt voor decentrale sociale media. Sinds de start in 2016 zijn er nu zo’n 3000 Mastodon-sites gelanceerd, die elk onderling berichten uit kunnen wisselen. Er zijn ondertussen ruim twee miljoen gebruikers van Mastodon en dat aantal groeit snel.

Als nieuwsbron/blogger kun je je nieuwsberichten heel eenvoudig naar dit decentrale netwerk brengen door een plugin te installeren in je WordPress-omgeving. Installeer bijvoorbeeld de plugin ‘Mastodon Autopost’, zie deze snelstart-handleiding. Daarna kan jouw website direct gevolgd worden op de decentrale sociale media, zonder censuur.

Aandacht voor decentrale sociale media

Steeds meer mensen worden zich bewust van de structurele manipulatie van berichtgeving en privacyschending door de grote mediabedrijven. Het is belangrijk dat mensen weten dat het ook anders kan, dat er wel degelijk echte alternatieven zijn. Je kunt als nieuwsbron bijdragen door te schrijven over deze nieuwe mogelijkheden. De infrastructuur ligt er, het is nu zaak dat we er met z’n allen mee aan de slag gaan.

Over ons initiatief

Wij zijn twee kritische nieuwsconsumenten die graag nieuwe mogelijkheden voor onafhankelijke nieuwsgeving en nieuwsdeling onder de aandacht brengen. Via onze websites verspreiden we hiervoor informatie. We hebben over de noodzaak en oplossing ook een eenvoudig leesbaar introductie-boekje geschreven dat binnenkort wordt gepubliceerd: ‘Eerlijk nieuws zonder censuur’. Wij willen hiermee decentrale sociale media als nieuws-distributiemiddel meer bekendheid geven. Het is de hoogste tijd dat we als samenleving zelf weer de verantwoordelijkheid nemen voor onze nieuwsvoorzieningen!