Bewustzijn als tegenmaatregel tegen externe controle

We zagen in voorgaande berichtgeving dat door het bestaan van grote, gezamenlijke belangen en afhankelijkheden een controlesysteem is ontstaan. Dat klinkt als een “complot theorie”, maar dat is het uiteraard niet. Dit is slechts de psychologische werking van groepsdenken en de bescherming van het eigenbelang van het grootbedrijf.

Het controlesysteem zet zich noodzakelijkerwijs (voortbestaan, winst) in voor het onderdrukken van afwijkende, andere visies. De tegenpool van de wereldvisie van progressief wetenschappelijk materialisme is… ons eigen bewustzijn.

Het bewaken van het domein van de redevoering

Doordat de verslaglegging in de grote, zakelijke media voornamelijk gebaseerd is op een gedeelde links-progressieve, materialistische groepsvisie, wordt alles wat daarbuiten valt niet behandeld en actief onderdrukt. Je zou als journalist of redactie immers je netwerk van gelieerde bedrijven, internationale globalisten en eindeloze aantallen door filantropische miljardairs gefinancierde NGO’s tegen de borst stuiten. Dat nooit!

De inlichtingendiensten en politieke belangenorganisaties op hun beurt borgen vooral de macht van de macht. Die gaan je niet vrijwillig vertellen wat ze je liever niet vertellen. Informatie die afwijkt van de status quo valt dus buiten de redevoering en staat niet ter discussie. En zoals we zagen, er is geen medium met significant bereik beschikbaar in Nederland anders dan die van de grote, zakelijke media.

Het ontstane controlesysteem dringt daarmee dus een progressief materialistisch wereldbeeld op zonder ruimte te laten voor alternatieven. In de wandelgangen van beleidsmedewerkers en politici hoor je regelmatig dit gevleugelde gezegde: er is geen alternatief. Er is zelfs feitelijk geen partij meer aan te wijzen die zich daadwerkelijk nog inzet voor de belangen van de bevolking.

De strijd tegen het bewustzijn

Zoals in elk groepsdenksysteem, zijn er mindguards. Dat is de ‘gedachtepolitie’ die afvalligen aanvalt en de groep in lijn houdt. We bespraken reeds het functioneren van de inlichtingendiensten en Media Matters. Maar analyseer bijvoorbeeld ook eens de rol van sceptische verenigingen zoals SKEPP, Stichting Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij in deze context. Deze zogenoemde skeptics zijn mindguards van het controlesysteem, zie bijvoorbeeld initiatieven als de Hoax-wijzers. Als de zelfcensuur van het zakelijk grootbedrijf, de politieke PR en de inlichtingendiensten allen falen, redden de skeptics de dag voor het progressief materialisme.

Mindguards werken doorgaans op geniepige wijze. Mindguards zorgen ervoor dat je geen alternatieve informatie onder ogen krijgt, dat alternatieve inzichten niet ter sprake komen. Mindguards werken (liever) niet door alternatieve geluiden bruut te censureren, dat creëert namelijk ophef en aandacht. Al schrikt men niet terug voor brute censuur-acties wanneer men dat zelf nodig acht.

Mindguards werken echter voornamelijk door afwijkende geluiden subtiel aan de aandacht te onttrekken. Dit doen ze door afwijkende geluiden onvindbaar te maken of uit te schakelen door ze als onbetrouwbaar te bestempelen. Door continu en uitsluitend één visie onder ogen te brengen wordt jouw persoonlijke mening beïnvloed zonder dat je het merkt.

TED Talks

Neem bijvoorbeeld de populaire TED talks. Deze talks zijn de wereldwijd georganiseerde educatieve sessies waar sprekers “de toespraak van hun leven” mogen geven. Over alles van techniek en entertainment tot psychologie en gezondheid. Dat is, alles behalve dat wat het wetenschappelijk materialistische gedachtegoed in twijfel trekt.

Dus besloot de TED organisatie een drietal toespraken stilletjes te verwijderen uit het archief. Welke? Rijke mensen creëren geen banen van Nick Hanauer, De wetenschapswaan van Rupert Sheldrake en De strijd tegen het bewustzijn van Graham Hancock. Zoals vaker, geldt ook hier: Als je iets niet mag zien wordt er waarschijnlijk waarheid gesproken. Bekijk die video’s dus, eventueel eerst deze leuke, korte animatie van (een deel van) de toespraak van Hancock.

Beperking van discussie, beperking van keuze

Mindguards beperken dus je keuze en veelal zonder dat je dat merkt. Ja, je mag dankzij de industriële revolutie vrij kiezen uit 20 smaken pizza, 30 soorten jam en 40 soorten chips. Je krijgt echter geen inspraak daar waar het telt. Herinner de referenda in Nederland: de EU grondwet, Oekraïne en het WiV sleepnetwet met de DNA-databank. Je inspraak werd straal genegeerd. Maar ook bij beleid over bijvoorbeeld de afschaffing van dividendbelasting, immigratie, 5G, vaccinaties, orgaandonatie, de 200 miljard euro kostende ‘energie transitie’, het ‘redden’ van bankiers, het ‘redden’ van Griekenland, het weggeven van soevereiniteit, etc.

Neoliberalisme, financialisering, digitalisering, europeanisme en mondialisering staan namelijk onaantastbaar vast als beleid. Hierover zijn alle ‘normale’ partijen het immers met elkaar eens. Dit wordt gestimuleerd met subsidies en beleid, of je het nu wil of niet. Je krijgt hierop geen inspraak. Er is geen alternatief. Zelfs de linkse politiek stimuleert tegenwoordig het grootbedrijf en globalisatie.

En je hebt als kiezer uiteraard ook geen inspraak waarop je kan stemmen. Je kent wellicht het gezegde “Als stemmen echt een verschil maakte, was het wel illegaal verklaard.” Dus werd ons onlangs ook het referendum afgenomen. Het groepsdenken overheerst ons nu dus nagenoeg volledig. Je hebt geen keus meer.

De tegen-maatregel

Eerst wat geen tegen-maatregel is. Het middel van grootschalige, wereldwijd georganiseerde religies zijn op dit moment geen alternatief wat ons verder helpt. Dat zijn controlesystemen op zichzelf, voorzien van immer meer indoctrinatie. Deze systemen dwingen je fysiek en spiritueel op je knieën. Religieuze organisaties functioneren als mindguards. En bij nader onderzoek blijken ze allen ook nog eens bol te staan van corruptie, kindermisbruik, onderdrukking van vrouwen en andere vormen van criminaliteit. Maar dat is uiteraard materiaal voor een heel ander bericht en een andere website.

Doorzie welke rol de globalistische grootbedrijven met al hun surveillance methoden, alternatiefloze berichtgeving en transhumane plannen proberen te spelen. Speel dat spel niet. Dat spel verlies je namelijk gegarandeerd. Speel je eigen spel.

Het échte tegengif, de tegen-maatregel, de antithese voor dit alles, is bewustwording, gezondheid en spiritualiteit. Weer in contact komen met je menselijke identiteit. Door zelf weer verantwoordelijkheid te nemen over een gezond, spiritueel en bewust leven, haal je de macht en invloed weg bij de globalisten die anders de macht daarover in handen zouden hebben. En dat wordt je uiteraard niet eenvoudig gemaakt.

Platform Bewuste Media

Het bewust maken van keuzes begint met de beschikbaarheid van een alternatief voor de grote, zakelijke berichtgeving. Daarover binnenkort meer.

We brengen graag andere geluiden samen als tegenmaatregel tegen het controlesysteem. Vandaar dat we gestart zijn met Platform Bewuste Media. Een eerste resultaat daarvan is al te zien op GezondeMedia.nl. Volg onze blog op Bouwen aan Beter voor meer informatie over onze initiatieven.